Dawid Ostręga – DZIĘKUJEMY!

💥Dziękujemy!

🏅Wieloletni działacz, trener, autorytet. Człowiek, który w swojej pracy dbał przede wszystkim o rozwój swoich podopiecznych, wierząc, że wyniki są wypadkową tego, jakimi ludźmi się stają. O tym, jak dobrze działała jego wizja, może świadczyć mistrzostwo Kings Youngbloods w sezonie 2022 oraz zajęcie trzeciego miejsca w sezonie 2023. Przede wszystkim jednak mówią o tym młodzi ludzie, dla których futbol i zawarte w nim wartości stają się wielką przygodą, a zarazem drogą, którą obrali w swoim życiu.

👑 Dawid Ostręga, dziękujemy Ci!

🇺🇸English below⬇️

💥Thank you!

🏅A longtime activist, coach, leader. A person who, in his work, focused primarily on the development of his players and coaches, believing that the sporting results are a consequence of the kind of people they become. The success of his vision is evidenced by the championship of the Kings Youngbloods in the 2022 season and the third-place finish in the 2023 season. Above all, this is how he is described by the young people for whom football and the values it embodies became a great adventure and, at the same time, a path they chose in their lives.

👑Dawid Ostręga, thank you!