IG Group – DZIĘKUJEMY!

❗️Wspaniałe informacje!
🏈W nadchodzącym sezonie Kraków Kings wspierać będzie IG Group.
💪Dziękujemy za wsparcie i zaufanie, którym nas obdarzyliście!
📖IG group to brytyjskie przedsiębiorstwo będące dostawcą pochodnych instrumentów finansowych. Oferuje podstawową obsługę maklerską oraz usługi dźwigni finansowej z widełkami i kontraktów różnicy cenowej dla ponad 10 tys. rynków finansowych. Obejmuje to między innymi akcje, indeksy giełdowe oraz rynki Forex i surowce.
https://www.iggroup.com/
👑Droga Royal Family, IG Group sponsorem Kraków Football Kings w sezonie 2024!

🇺🇸English below⬇️
🏈We have great news! In the upcoming season, Kraków Kings will be supported by IG Group.
💪Thank you for the support and trust you have placed in us!
📖IG Group is a British company that serves as a provider of derivative financial instruments. It offers basic brokerage services as well as financial leverage services with spreads and contracts for difference for over 10,000 financial markets. This includes, among others, stocks, stock indices, as well as Forex and commodity markets.
https://www.iggroup.com/
👑Dear Royal Family, IG Group sponsors Kraków Football Kings in the 2024 season!