Polityka i procedury

Ochrony Nieletnich

Naczelną zasadą wszystkich działań podejmowanych przez personel Stowarzyszenia Klub Sportowy Kraków Kings jest działania dla dobra dziecka i w jego najlepszym interesie. Każdy członek personelu traktuje dziecko z szacunkiem oraz uwzględnia jego potrzeby. Niedopuszczalne jest stosowanie przez kogokolwiek wobec dziecka przemocy w jakiejkolwiek formie. Personel organizacji, realizując te cele, działa w ramach obowiązującego prawa, przepisów wewnętrznych danego klubu oraz swoich kompetencji.

Pełna treść w pliku poniżej:
Polityka i procedury ochrony nieletnich