Anna Kostera – Head Of Medical Team

Royal Family,
dzisiaj czwartek, więc kontynuujemy przedstawianie Wam ludzi tworzących Kraków Kings.
✨Jako że to nowy rok to zaczynamy mocnym uderzeniem!
Przed Wami ktoś, bez kogo w Kings zabrakłoby już wielu osób, ktoś, kto sprawia, że nawet najgroźniejsze kontuzje i urazy odchodzą błyskawicznie w niepamięć.
Krakowski Anioł fizjoterapii, członek kadry Polski w futbolu amerykańskim i flagowym.
🏈 Profesjonalistka o sercu równie wielkim, jak mięśnie zawodników, o których dba. Specjalistka od terapii manualnej, igieł, oraz pinoterapii, od ośmiu lat walcząca by rehabilitacja kontuzjowanych zawodników trwała jak najkrócej i nie odbijała się na ich osiągach.
👑Kochana Royal Family, przed Wami jedna z najważniejszych osób w naszej organizacji;
szefowa naszego sztabu medycznego, Anna Kostera!

🇺🇸English below⬇️

Royal Family,
Today is Thursday, so we continue introducing you to the people who make up Kraków Kings.
✨Since it’s a new year, we’re starting strong!
Here’s someone without whom Kings wouldn’t be as strong as we are, someone who makes even the most serious injuries and traumas quickly disappear into oblivion.
Cracovian Angel of physiotherapy, a member of the Polish national team in American and flag football.
🏈 A professional with a heart as big as the muscles of the players she cares for. A specialist in manual therapy, needles, and pinotherapy, for the last eight years fighting to ensure that the rehabilitation of injured players is as short as possible and does not affect their performance.
👑 Dear Royal Family, here is one of the most important people in our organisation;
the head of our medical team, Anna Kostera!