DZIEŃ DZIADKA – Wszystkiego najlepszego!

Hej, Dziadkowie Kochani! 👴🏻
Z okazji Waszego święta chcemy serdecznie podziękować za Waszą obecność, ogromne zaangażowanie, a przede wszystkim za wspieranie naszej pasji do sportu.
Ogromnie doceniamy, że dzielicie się z nami cennymi historiami i doświadczeniem, które kształtują naszą rodzinę.
Dziękujemy za bliskość i wsparcie, które dodajecie naszym szalonym pomysłom, przynosząc radość w najtrudniejszych chwilach, dzieląc z nami zarówno zwycięstwa, jak i porażki. 🎉👏💖
Dziadkowie Kochani, dziękujemy Wam! Wam! Wam! 💐💕
Na zdjęciu wierny kibic i Dziadek jednego z naszych zawodników, Kacpra Sadowskiego.
🇺🇸English below⬇️
Dear Grandparents! 👴🏻
On the occasion of your holiday, we want to sincerely thank you for your presence, immense dedication, and above all, for supporting our passion for sports.
We highly appreciate that you share valuable stories and experiences with us, shaping our family.
Thank you for the closeness and support you bring to our crazy ideas, bringing joy in the toughest moments, experiencing both victories and defeats with us. 🎉👏💖
Dear Grandparents, thank you! Thank you! Thank you! 💐💕
In the picture, the loyal fan and Grandpa of one of our players, Kacper Sadowski.