MAREK GIL – Dziękujemy!

Dziękujemy!
🏈 Krakowski wychowanek, który drużynie oddał swój czas i serce. W Kings pierwsze kroki stawiał jako zawodnik, będąc filarem naszej linii ofensywnej. W kolejnych latach jako trener wspierał drużne A, by następnie objąć stery w drużynie B i zdobyć z nią mistrzostwo PLFA 9.
✨Gdy drużyna szukała swej nowej formy, została powierzona mu rola poprowadzenia całej organizacji Kings, którą rozwijał, doprowadzając do nawiązania partnerstwa z EKIPĄ oraz do zdobycia przez nas w 2022 roku Mistrzostwa Polski juniorów i wice Mistrzostwa Polski seniorów.
Za całą ciężką pracę, oddany czas i zaangażowanie;
Dziękujemy Ci, Marku!

🇺🇸English below ⬇️

Thank you!
🏈 A graduate of Krakow who gave his time and heart to the team. He took his first steps as a player at Kings, becoming a pillar of our offensive line. In the following years, as a coach, he supported the A team, and then took over the B team and won the PLFA 9 championship with it.
✨When the team was looking for its new form, he was entrusted with the role of leading the entire Kings organization, which he developed, leading to the establishment of a partnership with EKIPA and to our winning the Polish Junior Championships and vice Polish Senior Championships in 2022.
For all your hard work, time and commitment;
Thank you, Mark!