ANNCURE BODY & MIND – Dziękujemy za wsparcie!

👑Droga Royal Family,
są ludzie i firmy, bez których Kings nie byliby tym, kim są teraz.
✨Jedną z takich wyjątkowych osób jest Ania. Od lat dbająca o zdrowie zawodników nie tylko na meczach i treningach, ale przede wszystkim poza nimi.
🏈Jej firma, Anncure to dla nas synonim dbałości o pacjenta, zaangażowania w jego powrót do zdrowia i profesjonalizmu. Firma doceniona nie tylko przez nas, ale także przez reprezentantów Polski w futbolu, którymi Ania opiekuje się na zgrupowaniach oraz dziesiątki sportowców, którzy w Anncure znaleźli wiedzę i umiejętności niezbędne do przyśpieszenia ich powrotu na boiska, areny i ringi.
Ciągle rozwijająca swoją wiedzę, będąca dla nas motywacją i wyznacznikiem właściwych standardów, Ania i jej firma Anncure to jedna z podstaw, dzięki której Kings mogą działać jak należy.

Dziękujemy Ci!

🇺🇸 English below ⬇️

👑Dear Royal Family,
there are people and companies without whom Kings would not be who they are today.
✨However, Ania is one of such exceptional people. For years, she has been taking care of the health of players, not only during matches and training, but above all outside of them.
🏈Her company, Anncure, is synonymous with patient care, commitment to his recovery and professionalism. The company is appreciated not only by us, but also by Polish football representatives, whom Ania takes care of during training camps, and dozens of athletes who found in Anncure the knowledge and skills necessary to accelerate their return to the fields, arenas and rings.
Constantly developing her knowledge, motivating us and setting the right standards, Ania and her company Anncure are one of the foundations thanks to which Kings can operate as they should.

Thank you!